Zabývá se nemocemi zubní dřeně, resp. kořenového systému (endodontu), a ošetřením těchto stavů. Postižení zubní dřeně je často bolestivé a proto vede pacienta k návštěve stomatologa. Úspěšnost následného endodontického ošetření často rozhoduje o dalším bytí či nebytí zubu, ovlivňuje plánování protetických prací, má vliv na onemocnění dásní.

Více

Zubní výplní se rozumí doplnění chybějící části zubu speciálními materiály přímo v ordinaci. Aplikují se do vypreparované kavity zubu. Mezi materiály pro výplně řadíme amalgámy, sklo-ionomery a kompozitní pryskyřice. Výběr výplňových materiálů je dnes poměrně široký, ale snadná dostupnost nových materiálů jako např. polymerů neznamená, že by tradiční hmoty (amalgámy) neměly ve stomatologii nadále významné místo. Jejich chemicko-fyzikální vlastnosti hmot je nadále předurčují k použití v určitých indikacích. Amalgámové (tmavé) výplně

Více

Obtížně prořezávající zub moudrosti ve většině případů způsobuje bolest, často provázenou otokem okolních měkkých tkání. To způsobí omezené otevírání úst a tudíž nemožnost v tomto stavu postižený zub extrahovat (vytáhnout). Při vstupním vyšetření se proto věnujeme také problematice těchto zubů. Je potřeba zvážit všechna rizika a výhody chirurgického odstranění zubů moudrosti. Vlastní výkon se provádí v místním znecitlivění, při kterém je odstraněn poslední 3. molár - tedy zub moudrosti. Celý zákrok trvá většinou 40 - 60 min. Pacient je předem informován o průběhu operace.

Více

Zářivé zuby a úsměv je v dnešní době hodnoceno jako důležitá stránka krásy člověka. Vědomě i podvědomě jsou naše zuby hodnoceny ostatními lidmi a mají výrazný podíl na celkovém dojmu. Naše zuby se časem přirozeně zabarvují stykem s některými potravinami, konzumací např. čaje, kávy, červeného vína, kouřením apod. Pokud jste spokojeni s tvarem a rozmístěním svých zubů, ale nelíbí se Vám jejich tmavší zbarvení či skvrny, možná postačí vyzkoušet jednu z metod bělení zubů.

Více

Parodontologie jako součást zubního lékařství se zabývá zdravím parodontu, neboli tkání obklopujících zuby. Parodontem se tedy rozumí vazivový závěsný aparát zubu, zubní cement, dáseň a kost čelistí v okolí zubů.

Více

Zdravé zuby jsou velmi důležité jak při kousání potravy, tak mají nezastupitelnou roli při mluvení. Přední zuby se podílejí na estetice celého obličeje zejména tím, že podepírají rty a vyhlazují vrásky.

Více

Celokeramické náhrady vynikají dokonalou estetikou pro fixní protetické rekonstrukce chrupu, zaručují díky své bioinertnosti nulové dráždění přilehlých měkkých tkání, případné alergické či toxické reakce se nevyskytují.

Více

Zavedení kovokeramiky před více než 40 roky vedlo k značným pokrokům při zhotovování protetických náhrad v barvě zubu. Nedostatky zubních náhrad s pryskyřičnou fasetou byly eliminovány použitím zubní keramiky.

Více
 

Webdesign by Lewest.cz