Výplně

Zubní výplní se rozumí doplnění chybějící části zubu speciálními materiály přímo v ordinaci. Aplikují se do vypreparované kavity zubu. Mezi materiály pro výplně řadíme amalgámy, sklo-ionomery a kompozitní pryskyřice. Výběr výplňových materiálů je dnes poměrně široký, ale snadná dostupnost nových materiálů jako např. polymerů neznamená, že by tradiční hmoty (amalgámy) neměly ve stomatologii nadále významné místo. Jejich chemicko-fyzikální vlastnosti hmot je nadále předurčují k použití v určitých indikacích. Amalgámové (tmavé) výplně

Amalgámy patří mezi materiály používané více jak sto let. Jsou odolné proti opotřebení, snadněji aplikovatelné, vhodnější pro pacienty s vysokou kazivostí a jako jediné vhodné do míst, kde nelze zaručit suché prostředí při aplikaci výplně (např. kazy pod úrovní dásně). Kvůli vzhledu se hodí zejména pro esteticky nenáročné úseky chrupu (horní postranní úsek apod.). V místě aplikace můžou dočasně vyvolat zvýšenou citlivost na teplo či chlad (týdny - měsíce). Kvalitní amalgám má i v dnešní době své indikace a nezastupitelnou roli v určitých situacích.Bílé fotokompozitní výplně

Fotokompozitní výplně používáme u pacientů s dobrou hygienou a požadavkem na vysokou estetiku. Při použití v menších a středně velkých výplních mají značnou výdrž a odolnost vůči prasknutí. Na rozdíl od amalgámových výplní vyžadují menší preparaci zubu, takže kompozitní výplň může být menší než výplň amalgámová použitá ve stejném místě. Na druhou stranu je zhotovení kompozitní výplně časově náročnější. Cena závisí na materiálu a velikosti výplně a na technologii její aplikace. Samozřejmostí je použití kofferdamové blány, která je schopná ošetřujícímu pomoci zajistit suché operační pole, což je při zhotovení bílé fotokompozitní výplně bezpodmínečně nutné.Skloionomerní výplně

Skloionomery jsou světlopropustné materiály, které se hodí jako dlouhodobě provizorní výplně, jako podložka pod amalgám nebo jako výplň dočasných (mléčných zubů). Nemají takovou odolnost, jako amalgámové výplně, naproti tomu však vylučují stopová množství fluoridu, který pomáhá snižovat riziko vytvoření druhotného kazu. Využívají se tedy především u dětí a v méně zatěžovaných místech chrupu dospělých.

 

Webdesign by Lewest.cz